Punktem końcowym jest przeprowadzany test z pozyskanych wiadomości.

Punktem końcowym jest przeprowadzany test z pozyskanych wiadomości.

Co się kryje pod określeniem usługi Bhp? To niezwykle istotne prace, którymi para się wiele firm, świadczą one również niezwykle wysoko zaawansowane usługi przeciwpożarowe poprzez sprawowanie stałego nadzoru Bhp nad warunkami panującymi w pracy, jako służba zewnętrzna oraz etatowa. Nic zadziwiającego. A dlaczego?

Bo szkolenia Bezpieczeństwa pracy są wszak obowiązkowe do odbycia dla wszystkich nowozatrudnionych, którzy właśnie zaczęli pracować na nowym stanowisku. Kursy Bhp LJM – usługi BHP dzielimy na dwa typy. Jakie dokładnie rozróżniamy rodzaje? Są to kursy tzw. wstępne , które obejmują instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy oraz szkolenia okresowe. Kursy te odbywają się w godzinach pracy a ponadto nie mogą trwać mniej niż 3 godziny lekcyjne.

Zatrudniony człowiek zapoznaje się w ich trakcie z kluczowymi zasadami Bezpieczeństwa pracy, to znaczy z bezpieczeństwem pracy i higieną pracy. A konkretniej ze zbiorem zasad, jakie są związane z bezpiecznym a także higienicznym wykonywaniem obowiązków. Nad stosowaniem się do przepisów oraz zasad Bezpieczeństwa pracy w we wszystkich krajowych zakładach pracy czuwa, nie kto inny, tylko Państwowa Inspekcja Pracy. Jeśli mówimy o wymienionym wyżej instruktażu stanowiskowym, to powinien być on na pewno przeprowadzony, zanim do swojej pracy zostanie dopuszczony pracownik, który został zatrudniony na stanowisku robotniczym, to znaczy takim, na którym może być narażony na bardzo liczne niebezpieczeństwa. Właśnie dlatego tak ważne jest, żeby dowiedział się, jakie są metody ochrony przed tymi zagrożeniami. Na początek wyjaśnia to na rozmowie wstępnej przełożony danego pracownika, a kolejno bardziej szczegółowo przedstawia to oraz omawia pozostałe czynności wyznaczony do tego zadania instruktor. Punktem końcowym jest przeprowadzany sprawdzian z pozyskanych wcześniej oraz poznanych informacji.

Instruktaż stanowiskowy powinien być jednakże przeprowadzony raz jeszcze w pewnych sytuacjach, jeśli np na stanowisku pracy zostaną przeprowadzone zmiany techniczno-organizacyjne, a pośród nich zmiana mechanizmu technologicznego czy organizacja stanowisk pracy. UWAGA! Zorganizowanie szkolenia Bhp w charakterze instruktażu ogólnego, a także stanowiskowego musi być potwierdzone poprzez uczestniczącego w nim pracownika na piśmie a także odnotowane w jego aktach. Oświadczenie takie powinno zawierać imię oraz nazwisko danego pracownika a dodatkowo miejsce i datę zaliczenia takiego kursu, oraz podpis. Są także organizowane kursy Bhp zwane okresowymi. Ich czas trwania jest zależny od generalnego programu – maksymalnie to 64 godz. lekcyjne. Jeżeli dany pracownik przedstawi własne obowiązujące zaświadczenie, dzięki którym potwierdzi odbycie wymaganego kursu okresowego Bezpieczeństwa pracy w konkretnym okresie u jakiegoś innego pracodawcy, ma szansę być wówczas zwolniony z pierwszego kursu wstępnego. To dość istotna informacja. To szkolenie może oczywiście obejmować pozostałą grupę stanowisk pracy, jednakże program szkolenia powinien uwzględniać zakres, który jest niezbędny by dopuścić do pracy na zupełnie nowym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *